Bibliofilie

Licitatia curenta (26 Septembrie)

743 (12 Septembrie)

742 (25 Iulie)

741 (11 Iulie)

740 (27 Iunie)

739 (6 Iunie)

11.01 Alexandru Philippide - trei manuscrise "Un centenar expresionist"- 8 file, "Amintiri de anul nou" - 4 file, "Emoția adâncă" - 2 file
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.02 Trei referințe gastronomice: Maria Deleanu ”Carte de bucate”, I. Logan ”Salate”, Rada Nicolae ”Carte de Bucate” București, 1959/1962
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.03 Preziosi "Bucureștii în 1869", mapă cu 15 planșe, fotolitografii color, tipografiile "Luceafărul"-București, tiraj 5000 exemplare
Pret de pornire: 400,00 Lei
11.04 Sărmanul Klopștock "Trilogia dragostei", Institutul de Arte Grafice "Vremea" București, 1933, cu dedicația și autograful autorului, datată 1939 Martie 5
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.05 Demostene Botez "Cultura cincinalului", trei file de manuscris, semnate
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.06 Două manuscrise cu referire la Ion Pillat - două file semnate Monica Pillat, provin din colecția pictorului Petre Stoica
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.07 Mihu Vulcănescu "9 schițe", 25.5x11.5cm, tuș pe hârtie, ilustrații la volumul "De pe pământ" al poetei Constanța Buzea, însoțite de cartea poștală trimisă de Mihu Vulcănescu scriitorului Romulus Vulcănescu
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.08 Valeriu D.Cotea ”Tratat de oenologie”, vol.I, editura Ceres, 1985, cu dedicația și autograful autorului pentru Teodor Prelipceanu, lipsă pagina de gardă
Pret de pornire: 180,00 Lei
11.09 Catalogul ”Expoziția retrospectivă a artiștilor români, pictori și sculptori din ultimii 50 ani” București 1927/1928
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.10 J. Demogeot “Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu’em 1830”, Librairia de L. Hachette, Paris
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.11 Mihail Popescu ”Documente inedite privitoare la istoria Transilvaniei între 1848-1859”, Editura Cartea Românească, București, 1929, cu dedicația și autograful autorului pentru Remus Caracaș
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.12 Nicolae Iorga, 10 referințe (discursuri și conferințe prilejuite de diverse evenimente între anii 1912-1939)
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.13 Grigore Vieru ”Aproape”, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1974, scrisă în chirilica românească, cu dedicația și autograful autorului pentru poetul Ion Horea, datată 25 aprilie 1975
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.14 Aurel Baranga ”Les mois de la Semaine”, Editura Seghers, Paris, 1968, cu dedicația și autograful autorului pentru Vasile Băran, datată dec.1968
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.15 George Bacovia ”Comedii în fond”, Editura Universală Alcalay&Co, București, 1936, ediție Princeps
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.16 Mircea Eliade "Alchimia asiatică", Editura "Cultura poporului" 1935, ediție Princeps
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.17 Mircea Eliade ''Yoga-essai sur les origines de la mystique Indienne'', București, 1936, ediție Princeps
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.18 Nicolae Bagdasar ''Teoria cunoștinței'', Editura Casa Școalelor, București, 1944, cu dedicația și autograful autorului, datată 6 II'945
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.19 Mihail Sebastian ''Teatru'', Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1946
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.20 Al.N.Ștefănescu ''Adevărul și Științele Secrete'', Editura Cartea Românească, București, 1928
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.21 Scarlat Demetrescu ''Din tainele vieții și ale universului '' vol. I-II, București, 1939, ediție Princeps
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.22 Edouard Schure ''Esquisse d'une Cosmogonie psychologique '', Paris, 1928
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.23 Revista ''Realitatea ilustrată '', numărul 601 din 27 iulie 1938, dedicat funerariilor Reginei Maria
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.24 Emil A.Pangrati, scrisoare semnată, datată București 25 iunie/8 iulie 1901, referitoare la ridicarea unui monument sculptorului Ion Georgescu
Pret de pornire: 180,00 Lei
11.25 Elena Văcărescu, scrisoare semnată, însoțită de o fotografie și două cărți poștale, piese de colecție
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.26 Două referințe despre Constantin Mille: ''Fotografie'' cu însemnarea pictorului I.Steurer pe verso, și Al.Nora ''Un om uitat: Const. Mille'', Editura Cartea Românească, București 1945, cu dedicația și autograful autorului pentru Camil Baltazar
Pret de pornire: 140,00 Lei
11.27 Trei fotografii de epocă cu Constantin (Bâzu) Cantacuzino în diferite ipostaze
Pret de pornire: 140,00 Lei
11.28 Plic cu scrisoare, semnată Irina Nicolau, adresată lui Romulus Vulcănescu, care însoțesc brelocul cadou
Pret de pornire: 140,00 Lei
11.29 Fotografie reprezentând pe Lizica Codreanu, cu dedicație pentru Constantin Brâncuși, intitulată ”Țiganca Pasăre” semnată Constantin Brâncuși 1926, autentificată pe verso de Barbu Brezeanu (semnătură și ștampilă), a participat la galeria A&V.Costea-Paris France 1980/1993 cu semnătura și ștampila galeriei
Pret de pornire: 17.500,00 Lei
11.30 Fotografie din Egipt de Aziz Eloui Ben&Lee Miller cu schițe (Poarta Sărutului, Coloana Infinitului și scaun Masa Tăcerii), semnate cu inițiale C.B, pe verso în limba arabă: Lee, Aziz și Brâncuși s-au văzut, este menționată în volumul ”Brâncuși omul și opera, catalogul Raissone al sculptorilor” de Paul Rezeanu Buc.2019, pg.284, certificat de autenticitate semnat Paul Rezeanu
Pret de pornire: 7.500,00 Lei
11.31 Fotografie din Egipt de Aziz Eloui Bey&Lee Miller, cu dedicație și semnată cu inițiale C.B.Pe vesro în limba arabă Osman El Mezzaoui și Brâncuși s-au văzut, lucrarea este menționată în volumul ”Brâncuși, omul și opera, catalogul Raissone al sculptorilor” de Paul Rezeanu Buc.2019, pg.284, certificat de autenticitate semnat Paul Rezeanu
Pret de pornire: 6.000,00 Lei
TOP