Bibliofilie

Licitatia curenta (31 Ianuarie)

729 (17 Ianuarie)

728 (13 Decembrie)

727 (6 Decembrie)

726 (22 Noiembrie)

725 (8 Noiembrie)

11.01 N. Pătraşcu "N. Grigorescu", Bucureşti,1930
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.02 ”Dicționarul enciclopedic ilustrat-cartea românească”, București, 1931
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.03 H.Stahl ”Bucureștii ce se duc”, București,1930
Pret de pornire: 70,00 Lei
11.04 G.Bengesco ”Carmen Sylva-intime”, Paris, 1905
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.05 A. D. Xenopol "Nicolae Kretzulescu- Viaţa şi faptele lui 1812-1900", Bucureşti,1915
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.06 I. Popescu Cilieni "Biserici, târguri şi sate din jud.Vâlcea", Craiova, 1941, cu dedicaţia şi autograful autorului
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.07 Teohari Antonescu ”Columna Traiană”, Iași, 1910
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.08 Regina Carmen Sylva ”Poveștile Peleșului”, București, 1933
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.09 Dem I. Dobrescu "Caractere", Bucureşti,1933, cu dedicaţia şi autograful autorului
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.10 "România 1866-1906", Bucureşti, 1907
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.11 M. Eminescu "Poezii", Bucureşti, Editura Socec, cu autograful lui Alexandru Bocăneţ
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.12 Două referinţe despre problema maghiară: G. Popa Lisseanu "Date privitoare la maghiarizarea românilor" Bucureşti 1937, S. Fenyes "Ungaria revizionistă", editura "Excelsior", perioadă interbelică
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.13 Jacques Chiquet ”Le Royaume de Hongrie et les Pays qui dependoient autrefois”, gravură originală pe hârtie cu vărgături, intervenții cromatice, din atlasul publicat 1719, piesă de colecție, 16.3x21.8cm (gravură), 18x23cm (hârtia)
Pret de pornire: 400,00 Lei
11.14 Eugen Barbu "Jurnal", Bucureşti, 1966, cu dedicaţia şi autograful autorului
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.15 "Expoziţia retrospectivă Luchian", Bucureşti, 4-31 martie 1939
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.16 M.Gaster ”Chrestomație română. Texte tipărite și manuscrise sec.XVI-XIX, dialectale și populare”, Leipzig, Bucuresci, 1891, vol.I-II, carte rară, cu legătura originală
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.17 Ion Ciomac şi Valeriu Popa-Necşa "Munţii Apuseni", Bucureşti, 1936, cu hărţi şi ilustraţii inedite
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.18 Gh.Oprescu ”Stoenescu”, București, 1946, carte rară, ex.nr.875/2000
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.19 V.V.Hanesș”Din Țara Oltului, București, 1921
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.20 Ioan C.Filitti ”Frământările politice și sociale în Principatele Române de la 1821 la 1828”, București, 1932
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.21 N.Iorga ”Histoire des Roumains”, Bucarest, 1937, vol.I (partea I-II), vol.II și III
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.22 Dr.I.Bucică ”Manualul de arta și stiința potcovitului”, Timișoara, 1922
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.23 Logofătul Costache Conachi ”Poesii-alcătuiri și tălmăciri”, Iași, 1856, carte veche, carte rară, în scrierea de tranziție
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.24 Stoica Theodorescu ”Monografia orașului Câmpina”, Câmpina, 1924
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.25 ”Miorița”, București, cu gravuri după Nicolae Brana, tiraj limitat, 1000 exemplare
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.26 Două referințe de Ion Ionașcu: ”Contribuții la istoricul Mânăstirii Hurez”, Craiova, 1935, cu autograful autorului pentru Șt.Voitec, ”Biserici, chipuri și documente din Olt”, Craiova, 1935
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.27 Dr.Oetker's ”Rețete”, București, 1933
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.28 ”Kalendar pentru toți-1863”, Bucuresci, 1863, în scrierea de tranziție, carte veche, carte rară
Pret de pornire: 100,00 Lei
TOP