Bibliofilie

Licitatia curenta (3 Decembrie)

791 (19 Noiembrie)

790 (5 Noiembrie)

789 (22 Octombrie)

788 (8 Octombrie)

787 (24 Septembrie)

11.01 Alexandra Mihăilescu-Brăila "Cu Moș Ene", Editura Cartea Românească, București
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.02 C.Collodi "Țăndărică", Editura Cartea Românească, 1936
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.03 Edmondo de Amicis "Cuore", Editura Cartea Românească, București 1939
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.04 Dinu Soare "Ce ai făcut cu inima mea, doctor Crips?", Editura Litera, București, 1973, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.05 Douăzeci și trei de fotografii sepia, 9x12cm (Câmpina, anii 1910-1915)
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.06 Patru "Bonuri de impozit", cu valoare nominală de 500lei (două), 1000 lei, 10000 lei, (anii 1933/1934)
Pret de pornire: 140,00 Lei
11.07 Treizeci și șapte cărți poștale color, înc.sec.XX/perioada interbelică (17 cu corespondență)
Pret de pornire: 160,00 Lei
11.08 Gh.Funar "Holocaustul împotriva poporului român", Editura Gedo, Cluj-Napoca 2012, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.09 Dr. Marius Sturza "Importanța preventivă și terapeutică a climei de iarnă", Institutul de Arte Grafice "Dacia Traiană", Sibiu, 1941, cu dedicația și autograful autorului pentru Enric Oteteleșteanu
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.10 Revista Atheneum", primul număr, Iași,1935
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.11 "Bucharest", Editura de stat pentru Literatură și Artă, București 1957, fotografii Aurel Bauh, album editat în limba franceză
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.12 Victor Hugo "Han d'Islande", Editura J. Hetzel, Paris, 1833
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.13 Rene Thevenin, Paul Coze "Moeurs et Histoire des Peaux-Rouges", Editeur Firmin-Didot&Co,1928
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.14 Maurice Besson "Le totemisme", Edition Reider, Paris 1929
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.15 Constantin Kirițescu "Jurnalul unei Comitive", Editura Casei Școalelor, București,1937
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.16 V. Alecsandri "Miorița", text și ilustrațiuni, gravate în lemn de Marcel Olinescu, Editura Junimea, București, 1984
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.17 Sanda Marin "Carte de bucate", Editura Tehnică, București 1956
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.18 N. Iorga "Oameni cari au fost", Tipografia Neamul Românesc, Văleni de Munte, 1911
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.19 Mihai Eminescu "Poesii", Editura Cultura Națională, București (1933?), Ediție îngrijită de Constantin Botez
Pret de pornire: 160,00 Lei
11.20 Tudor Arghezi "Versuri", Fundația pentru Literatură și Artă, Regele Carol II, București, 1936, exemplar 1240/2225
Pret de pornire: 160,00 Lei
11.21 Dr. Vasile Bianu, Dr.Ioan Glăvan "Cartea sănătății", Editura Cartea Românească, București, 1942
Pret de pornire: 160,00 Lei
11.22 M. Eminescu "Poezii", București 1961, ilustrații de Perahim
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.23 Carmen Sylva "Valuri alinate", Institutul de Arte grafice Minerva, București 1906, traducere de G.Coșbuc
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.24 "Almanahul Gluma", 1943, ilustrații de Șirato, Murnu, Jiquidi (pag.10,13,33,57,87)
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.25 Constantin Kirițescu "Palestrica" Editura Uniunii de Cultură fizică și Sport, București, 1964, cu autograful și dedicația autorului pentru rectorul Institutului Politehnic N.Dinculescu
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.26 "Casina Română", Brașov 1835-1938, Tipografia Astra, Brașov, 1935
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.27 Cecilia Cuțescu Storck "Fresca unei vieți", Editura Bucovina I.E.Toroțiu, București, 1943, ediție princeps
Pret de pornire: 400,00 Lei
11.28 Cahiers France-Roumanie nr.7, conține un poem inedit de Tristan Tzara (pg.69)
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.29 "Calendarul ostașului 1944", foarte bogat ilustrat
Pret de pornire: 160,00 Lei
11.30 Georgeta Podoleanu "Iașii în arta plastică", Iași, 1974, cu dedicația și autograful autoarei pentru Lucia Dem Bălăcescu
Pret de pornire: 300,00 Lei
11.31 C. Gane "Trecute vieți de doamne și domnițe", vol. I II III, ediția a V-a/III-a
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.32 Ioan I.Mirea "Dus cu morții", Editura librăria Pavel Suru, București, 1939, cu dedicație și autograf pentru Miron Suru, fiul editorului
Pret de pornire: 150,00 Lei
TOP