Bibliofilie

Licitatia curenta (8 Noiembrie)

724 (18 Octombrie)

723 (4 Octombrie)

722 (20 Septembrie)

721 (6 Septembrie)

720 (9 August)

11.01 N.Cartojan "Istoria literaturii române vechi", Bucuresti, 1945, vol.I-III
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.02 Romulus Seișanu "Dobrogea", București, 1928, coperta Gilly
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.03 Ioan Moșoiu "Branul și Cetatea Branului", București, 1930
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.04 Roman Sorescu "Monastirile dobrogene", Bucuresti, 1914
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.05 Romulus Seișanu "Transilvania Românească", Bucuresti, 1941, cu hărți și diagrame
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.06 N.M.Condiescu "Peste mări și țări", Bucuresti, 1922, vol.I-II, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.07 P.Locusteanu "50 figuri contimporane", București, 1913, cu ilustrații de Iosif Iser
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.08 Cella Serghi "Cad zidurile ", București, 1950, cu dedicația și autograful autoarei
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.09 Aurel Candrea "Folklorul medical român", București, 1944
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.10 Gala Galaction "La răspântie de veacuri", Bucuresti, 1935, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.11 M.Eminescu "Poezii", Bucuresti, 1941, cu ilustrații după gravuri de Al.Brătescu-Voinești
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.12 M.A.Dumitrescu "Codul de comerț", București, editura Alcalay&Calafeteanu
Pret de pornire: 70,00 Lei
11.13 E.Bucuța "Duiliu Zamfirescu si Titu Maiorescu în scrisori (1884-1913)", Bucrești, 1937, cu dedicația și autograful autorului pentru Simion Mehedinți
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.14 D.Z.Furnică "Documente privitoare la comerțul românesc 1473-1868", București, cu facsimile în anexă
Pret de pornire: 180,00 Lei
11.15 Victor Brătulescu "Frescele din biserica lui Neagoe de la Argeș", București, 1942, cu ilustrații policrome, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.16 D.Caselli "Cum au fost Bucureștii odinioară", București, 1935
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.17 Doua referințe despre românii din Balcani: Th.Capidan "Românii nomazi", Cluj, 1926, V.Diamandi Aminceanul "Românii din Peninsula Balcanică", București, 1938
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.18 "Asasinatele dela Jilava...Snagov și Strejnicul 26-27 noiembrie 1940", București, 1941
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.19 "Instrucțiuni asupra organizarei și practicei serviciului polițienesc", București, 1933
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.20 Ecatherina Steriady "Prezicerea viitorului", Galatz, 1874, carte veche, carte rară, cu ilustrații, ultimele două pagini mici fragmente rupte
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.21 I.D.Ștefănescu "Industralizarea și comercializarea fructelor și legumelor", București, 1925, cu un plan original pe calc, pentru uscat fructe
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.22 "Operele lui Constantin Cantacuzino", București, 1901, cu legatură originală, ediție N.Iorga
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.23 Gh.Ghibănescu "Cuzeștii-monografie istorică", București, 1912
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.24 Aurel Scurtu "Călăuza stațiunilor balneare...", București, 1905, cu hartă și ilustrații inedite
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.25 Mircea Albulescu "Pajura singuratății", București, 1994, cu ilustrații de Marcel Chirnoagă
Pret de pornire: 80,00 Lei
11.26 D.Murărașu "Istoria literaturii române", București (interbelică), editura Cartea Românească
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.27 Nicolae Petrulian "Gisement Aurifere de Roșia Montană et du gisement de plomb et de zinc de Herja (Transylvanie Roumanie", București, 1934, cu autograful și dedicația autorului
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.28 Scrisoarea lui Nicolae Iorga (dactilo) către preotul Nic Popescu, datată 19 decembrie 1932, pentru "reînmormăntarea" osemintelor lui Constantin Brâncoveanu și ale lui Ion Mavrocordat Vodă la biserica Sf.Gheorghe Nou, cu semnătura originală, olografă a lui N.Iorga, piesă de colecție
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.29 Album Preziosi "Bucureștii în 1869", din colecția C.Argetoianu 15 planșe, editat de "Luna Bucureștilor", tiraj 5000 exemplare
Pret de pornire: 300,00 Lei
TOP