Bibliofilie

Licitatia curenta (19 Decembrie)

749 (5 Decembrie)

748 (21 Noiembrie)

747 (7 Noiembrie)

746 (24 Octombrie)

745 (10 Octombrie)

11.01 ”Miorița” cu xilogravuri de Nicolae Brana, exemplar numerotat (nr. 151/1000) și semnat
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.02 Olga Greceanu ”Femme peintres d'autrefois”, ed.Ziarul S.A.R cu autograful autoarei, conține 61 reproduceri sepia
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.03 Maria, Regina României ”Măști”, ed.Socec&Co, legătură refăcută
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.04 Două referințe istorice colegate Paul Morand ”Bucharest” Librăria Plon, Paris, 1935 și Paolo Terruzzi ”La grande Romania” Editura Alpes, Milano, 1931
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.05 Nic. P. Constantinescu ”Enciclopedia invențiunilor tehnice”, Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol II, București, 1939, vol.I, II, III, bogat ilustrată
Pret de pornire: 180,00 Lei
11.06 Ion Nistor ”Românii și rutenii în Bucovina”, Librăriile Socec, București, 1915
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.07 Vasile D. Moisiu ”Știri din Basarabia de astăzi”, Editura Institutului de Arte Grafice C. Sfetea, București, 1915
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.08 George Moroianu ”Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în lumina europeană”, Editura Cultura Națională, București, 1929, cu dedicația și autograful autorului
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.09 Alexandru Pelimon ”Traian în Daciea- poemă istorică, în versuri", Tipografia Națională Iosef Ramanow, Bucuresci 1860, în scrierea de tranziție, carte rară
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.10 Arhimandritul I. Scriban ”Mica biblie cu chipuri” ediția a IV-a, Editura Universală, București, 1930
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.11 Alexandru I. Lupașcu ”România și neamul românesc în legătură cu statele și popoarele vecine sau conlocuitoare”, Galați, 1908, exemplar semnat de autor
Pret de pornire: 180,00 Lei
11.12 G.M. Ionescu ”Istoria mitropoliei Ungrovlachiei”, bogat ilustrată
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.13 I.L. Caragiale ”Opere”, vol.I, II, III, Editura pentru Literatură și Arte, 1959-1960-1962
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.14 Maria, Regina României ”Povestea vieții mele”, vol.I, II, III, Editura Adevărul, ediția I
Pret de pornire: 140,00 Lei
11.15 Ion Popescu Gopo - ”Cleopatra din trei linii date” pe verso ”Femeia din trei linii date”-două schițe cu pixul pe hârtie velină, 19x12cm, semnate și datate cu creionul 19 IX 966
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.16 Trei referințe Lucia Dem Bălăcescu: “Destăinuiri anti-literare”; fotografia artistei în atelier, cu dedicație și autograf pentru Radu și Ligia Mărculescu, datată '973 și pliantul expoziției LDB de la Muzeul de Artă București, aprilie-mai 1976, unde pe copertă apare aceeași fotografie
Pret de pornire: 250,00 Lei
11.17 Două referințe Tia Peltz, fotografie din tinerețe, cu dedicație și autograf pentru Marilena Giroveanu și pliant al expoziției UAP, martie/aprilie 1979 cu poza artistei la maturitate, provin din colecția compozitorului Aurel Giroveanu
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.18 Maria Banuș ”Portretul din Fayum”, coperta și ilustrații Tudor Banuș, Editura Eminescu, 1970, cu dedicația autoarei și ilustratorului pentru Vasile Băran
Pret de pornire: 90,00 Lei
11.19 Vasile Voiculescu ”Poeme cu îngeri”, Editura Fundației Culturale Principele Carol, 1927, cu dedicația autorului pentru poetul Ion Ojog, datată 1949
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.20 ”Revoluția din 1989” - 40 de fotografii din zilele revoluției în București
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.21 Corespondență Milița Petrașcu: scrisoare și plic adresate lui Vasile Băran, datată 19 iulie 1973
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.22 Trei referințe Geo Bogza: scrisoare și plic adresate lui Vasile Băran, însoțită de două fotografii color cu prozatorul
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.23 Felicitare primită de Vasile Băran cu semnăturile colegilor de breaslă: Zaharia Stancu, Marin Preda, Virgil Teodorescu, Ștefan Bănulescu, Constantin Chiriță, ș.a
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.24 Șase referințe (colegate) despre Basarabia. Al.David ”Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia de la 1918 încoace” Chișinău 1933/G. Popa-Lisseanu ”Basarabia-privire istorică” București 1924/ Petre Haneș ”Basarabia- autonomia, neatârnarea și unirea cu România” București 1919/ Romulus Cioflec ”Pe urmele Basarabiei” București 1918/ Mihail Calognom ”Asasinii” (interbelică)/ Zamfir C. Arbure ”Ukraina și Romania” București 1916
Pret de pornire: 250,00 Lei
11.25 Ion Cămărășescu ”Ghidul drumurilor din România”, oficiul de turism București 1928, cuprinde 47 de hărți și index alfabetic
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.26 I.C.Brătianu ”Discursuri, scrieri, acte și documente”, vol.II, București, 1912
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.27 ”Pictorul Constantin Piliuță cu prietenii”, trei fotografii din atelier înconjurat de prieteni (Gh. Cozorici, Constantin Rauțchi, Jean Lorin Florescu etc.)
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.28 ”Dimineața”, numărul din 4 Ian 1934, cu articole referitoare la funeraliile primului ministru I.G.Duca
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.29 ”Dimineața”, numărul din 31 Dec. 1933, cu articole referitoare la asasinarea primului ministru I.G.Duca
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.30 ”Acte și corespondențe relative la renunțările la tron ale fostului Principe Moștenitor” (1918-1919-1925)
Pret de pornire: 120,00 Lei
11.31 ”Manuscrisele Mihai Eminescu”, vol VIII, vol X partea a II-a, vol XIII partea a II-a, Vol XIX partea a II-a, București 2007
Pret de pornire: 500,00 Lei
11.32 Patru fotografii cu Marin Preda, executate în atelierul Vasile Blendea
Pret de pornire: 150,00 Lei
11.33 Două fotografii ”Eugen Barbu în două ipostaze” (în una dintre ele, alături de Cella Delavrancea)
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.34 Florin Stănculescu, Adrian Gheorghiu, Petre Stahl, P.Petrescu ”Arhitectura populară Românească-Dobrogea”, București 1957
Pret de pornire: 100,00 Lei
11.35 ”Programul grupului parlamentar PNL”, manuscris (două file) cu semnăturile membrilor grupului, semnat și datat ”Dimitrie Ion Ghica 1876 iulie 26”, piesă de colecție
Pret de pornire: 500,00 Lei
11.36 ”Noul Testament”, Societatea Biblică pentru Britania și străinătate, Iassy 1871, carte rară
Pret de pornire: 200,00 Lei
11.37 Mihail Eminescu ”Luceafărul”, 22 cromolitografii de Mișu Teișanu, 39x27cm
Pret de pornire: 3.500,00 Lei
TOP