REGULAMENT de participare la licitatie


1. EXPOZITIA

 • cuprinde toate pozitiile din catalog, identificate prin numarul de ordine aferent
 • fotografierea sau filmarea obiectelor se face numai cu acordul casei
 • vizitatorii sunt rugati sa se deplaseze cu maxima atentie in cadrul spatiului expozitional; manipularea obiectelor este permisa si chiar recomandabila tuturor celor interesati in achizitionarea lor, prin aceasta inlesnindu-se cumparatorului constatarea starii de conservare a obiectului, autenticitatea si conformitatatea inscrisurilor si a marcajelor; personalul casei va sta la dispozitie in permanenta si va raspunde cu solicitudine cerintelor dumneavoastra
 • orice dauna provocata exponatelor va fi suportata de cel ce se face vinovat de provocarea ei, conform intelegerii cu organizatorii licitatiei
 • persoanele interesate in achizitionarea unor piese din licitatie, care nu pot participa personal la vanzare, sunt rugate sa ia legatura cu organizatorii pentru a stabilii modalitatea de reprezentare
2. LICITATIA - reglementari generale

 • licitatia se desfasoara strict in ordinea mentionata in catalog si se incheie dupa ce ultima pozitie din catalog a iesit din licitatie, fara limita de timp
 • la licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica indiferent de nationalitate sau rezidenta
 • pretul tiparit in catalog este pretul minim de vanzare si totodata pretul de pornire in licitatie. Acolo unde exista piese de autor, piese de colectie, sau piese de o calitate deosebita a executiei vor apare in catalog si estimarile Casei, referitoare la valoarea reala a lotului propus spre vanzare, in conjunctura cu nivelul actualizat al pietei de profil
 • licitatia este strict ascendenta; confirmarea pretului propus de conducatorul licitatiei facandu-se numai prin ridicarea cartonasului numerotat, procurat de la organizatori.
 • adjudecarea pozitiei licitate se face irevocabil dupa trei strigari, prin caderea ciocanelului, de catre numarul desemnat de conducatorul licitatiei - adjudecarea reprezinta angajament de plata
 • cartonasul de licitatie va fi inapoiat organizatorilor
3. INSCRIEREA

 • pentru persoanele aflate la prima participare este necesara completarea unui formular de inscriere, care constituie totodata angajament de plata si certifica cunoasterea si recunoasterea prezentului regulament; completarea formularului se face sub semnatura proprie
 • orice modificare a datelor mentionate in formular va fi adusa la cunottinta organizatorilor, rugaminte valabila pentru toate persoanele inscrise deja in banca de date "ALIS"
 • Inscrierea in licitatie a persoanelor care solicita casei reprezentarea prin legatura telefonica directa implica automat confirmarea pretului de pornire pentru pozitia solicitata.
4. PLATA

 • se poate face incepand din ziua licitatiei in interval de o saptamana, conform orarului de functionare al firmei
 • la valoarea de adjudecare se adauga urmatoarele comisioane (care includ toate taxele):
1. 19.95% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este inferioara sumei de 10000 lei (inclusiv)
2. 17.75% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este cuprinsa intre 10001 si 50000 lei (inclusiv)
3. 15.50% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este mai mare de 50000 lei
5. MODALITATI DE PLATA

 • prin ordin de plata emis catre ING - Metropolis, cont nr.
 1. RO22INGB0000999905931192 (lei)
 2. RO96INGB0000999905931218 (Euro) (valuta pentru persoanele nerezidente)
 • carti de credit agreate VISA, EUROCARD-MASTERCARD (lei sau valuta pentru persoanele nerezidente)
 • in numerar la casieria firmei, in lei
 • in cazul utilizarii procedurilor de plata bancare, care necesita timp de transfer, se recomanda urgentarea platilor in prima perioada a intervalului mentionat
 • orice intirziere a platii, peste termenul stabilit prin regulament, va fi anuntata organizatorilor in timp util
 • livrarea obiectelor se va face la solicitarea cumparatorului, dupa intocmirea si plata facturii.
 • starea de conservare si integralitatea obiectelor se verifica in momentul livrarii.
6. GARANTIA AUTENTICITATII

 • prin factura emisa, Casa de Licitatie ALIS garanteaza autenticitatea loturilor puse in vanzare conform cu descrierea din catalogul licitatiei.
 • cumparatorului i se va elibera un certificat de vanzare, potrivit modelului din anexa 6 a H.G. 1420/2003 pentru aprobarea normelor privind comertul cu bunuri culturale.
 • cumparatorul va primi, la cerere, pentru pictura-grafica, un certificat de vanzare cu timbru sec, care garanteaza autenticitatea lucrarii.
7. REGLEMENTARI FINALE

Cu toate ca in Romania legea nu o interzice, in timp ce in SUA, Marea Britanie si in alte tari este considerata infractiune, Casa ALIS nu practica si nu va practica "bid shilling" (autolicitare).
 • exportul obiectelor adjudecate se va face de catre persoanele interesate, respectand legislatia in vigoare, fiind necesara obtinerea aprobarii de export de la Oficiul de Stat al Patrimoniului National; Casa de licitatie nu se angajaza in probleme de export
 • in cazul aparitiei unor nedorite dar posibile erori de redactare, firma isi rezerva dreptul de a nu pune in licitatie pozitiile susceptibile de a crea confuzii sau interpretari.
 • nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare in licitatie
TOP