REGULAMENT de participare la licitatie


1.Expozitia
 • Cuprinde toate pozitiile din catalog, identificate prin numarul de ordine aferent
 • Fotografierea sau filmarea obiectelor se face numai cu acordul casei
 • Vizitatorii sunt rugati sa se deplaseze cu maxima atentie in cadrul spatiului expozitional; manipularea obiectelor este permisa si chiar recomandata tuturor celor interesati in achizitionarea lor, prin aceasta inlesnindu-se cumparatorului constatarea starii de conservare a obiectului, autenticitatea si conformitatatea inscrisurilor si a marcajelor; personalul casei va sta la dispozitie in permanenta si va raspunde cu solicitudine cerintelor dumneavoastra
 • Orice dauna provocata exponatelor va fi suportata de cel ce se face vinovat de provocarea ei, conform intelegerii cu organizatorii licitatiei
 • Persoanele interesate in achizitionarea unor piese din licitatie, care nu pot participa personal la vanzare, sunt rugate sa ia legatura cu organizatorii pentru a stabilii modalitatea de reprezentare
2.LICITATIA - reglementari generale
 • Licitatia se desfasoara strict in ordinea mentionata in catalog si se incheie dupa ce ultima pozitie din catalog a iesit din licitatie, fara limita de timp
 • La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica indiferent de nationalitate sau rezidenta
 • Pretul tiparit in catalog este pretul minim de vanzare si totodata pretul de pornire in licitatie. Acolo unde exista piese de autor, piese de colectie, sau piese de o calitate deosebita a executiei vor apare in catalog si estimarile Casei, referitoare la valoarea reala a lotului propus spre vanzare, in conjunctura cu nivelul actualizat al pietei de profil
 • Licitatia este strict ascendenta; confirmarea pretului propus de conducatorul licitatiei facandu-se numai prin ridicarea cartonasului numerotat, procurat de la organizatori.
 • Adjudecarea pozitiei licitate se face irevocabil dupa trei strigari, prin caderea ciocanelului, de catre numarul desemnat de conducatorul licitatiei - adjudecarea reprezinta angajament de plata
3.INSCRIEREA
 • Pentru persoanele aflate la prima participare este necesara completarea unui formular de inscriere, care constituie totodata angajament de plata si certifica cunoasterea si recunoasterea prezentului regulament; completarea formularului se face sub semnatura proprie
 • Orice modificare a datelor mentionate in formular va fi adusa la cunottinta organizatorilor, rugaminte valabila pentru toate persoanele inscrise deja in banca de date "ALIS“
 • Inscrierea in licitatie a persoanelor care solicita casei reprezentarea prin legatura telefonica directa implica automat confirmarea pretului de pornire pentru pozitia solicitata
4.PARTICIPAREA LA LICITATIILE ONLINE
 1. Inregistrarea online
  - Se apasa butonul “inregistrare online”, se completeaza formularul si se trimite
  - Se primeste o parola pe e-mail  si va recomandam schimbarea ei. Schimbarea parolei se face din butonul dreapta-sus “autentificare”.
  - Inregistrarea online se face o singura data pentru toate licitatiile care urmeaza, dar nu mai tarziu de ora 10:00 in ziua primei licitatii la care participati.
 2. Licitatie online
  - Participarea la licitatie online se face prin apasarea butonului din stanga-jos “licitatie online” .
  - Se completeaza e-mail-ul si parola si veti primi un numar care va reprezinta in licitatie curenta.
  - Participarea se face din meniul  “Licitatia curenta” se  apasa butonul “liciteaza” confirmand pretul cerut pentru loturile dorite, in urmatoarele trepte de licitatie.
 3. Treptele licitatiei
  100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 260, 300, 330, 360, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950,1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600,  3800, 4000, 4300, 4600, 5000,  5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500,10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 22000, 24000, 26000, 28000, 30000, 33000, 36000, 40000, 45000, 50000, 55000, 60000, 65000, 70000, 75000, 80000, 85000, 90000, 95000
 4. De stiut
  - Loturile castigate le veti gasi in “loturile mele” (selectie din meniu)
  - Loturile nevandute le veti gasi in “Loturi” (selectie din meniu) de unde se poate face rechemarea in licitatie.
  - Cererile de rechemare de la sectiunea 1-5 vor fi repuse in licitatie inainte de sectiunea 6.
  - Dupa inceperea sectiunii 6 toate loturile rechemate vor fi repuse in licitatie la sfarsitul acesteia in ordinea cererilor. 
  Rechemarea unui lot implica automat acceptarea pretului de inceput.
5.PLATA
Se poate face incepand din ziua licitatiei in interval de o saptamana, conform orarului de functionare al firmei
La valoarea de adjudecare se adauga urmatoarele comisioane (care includ toate taxele):
    1. 19.95% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este inferioara sumei de 10000 lei (inclusiv)
    2. 17.75% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este cuprinsa intre 10001 si 50000 lei (inclusiv)
    3. 15.50% pentru fiecare obiect a carui valoare de adjudecare este mai mare de 50000 lei
6.MODALITATI DE PLATA
 • Prin ordin de plata emis catre ING - Metropolis, cont nr.
  1.RO22INGB0000999905931192 (lei)
  2.RO96INGB0000999905931218 (Euro) (valuta pentru persoanele nerezidente)
 • Carti de credit agreate VISA, EUROCARD-MASTERCARD (lei sau valuta pentru persoanele nerezidente)
 • In numerar la casieria firmei, in lei
 • In cazul utilizarii procedurilor de plata bancare, care necesita timp de transfer, se recomanda urgentarea platilor in prima perioada a intervalului mentionat
 • Orice intirziere a platii, peste termenul stabilit prin regulament, va fi anuntata organizatorilor in timp util
 • Livrarea obiectelor se va face la solicitarea cumparatorului, dupa intocmirea si plata facturii.
 • Starea de conservare si integralitatea obiectelor se verifica in momentul livrarii.
7.GARANTIA AUTENTICITATII
Prin factura emisa, Casa de Licitatie ALIS garanteaza autenticitatea loturilor puse in vanzare conform cu descrierea din catalogul licitatiei.
Cumparatorului i se va elibera un certificat de vanzare, potrivit modelului din anexa 6 a H.G. 1420/2003 pentru aprobarea normelor privind comertul cu bunuri culturale.
Cumparatorul va primi, la cerere, pentru pictura-grafica (artisti romani), un certificat de vanzare cu timbru sec, conform legii privind comertul cu bunuri culturale.
8. REGLEMENTARI FINALE
Cu toate ca in Romania legea nu o interzice, in timp ce in SUA, Marea Britanie si in alte tari este considerata infractiune, Casa ALIS nu practica si nu va practica "bid shilling" (autolicitare).
Exportul obiectelor adjudecate se va face de catre persoanele interesate, respectand legislatia in vigoare, fiind necesara obtinerea aprobarii de export de la Oficiul de Stat al Patrimoniului National; Casa de licitatie nu se angajaza in probleme de export
In cazul aparitiei unor nedorite dar posibile erori de redactare, firma isi rezerva dreptul de a nu pune in licitatie pozitiile susceptibile de a crea confuzii sau interpretari.
Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare in licitatie
TOP